10 januari 2023

Wat maakt natuurgebied Waterdunen zo bijzonder?

Vlakbij het Zeeuws-Vlaamse Breskens ligt het nieuwe natuur- en recreatiegebied Waterdunen. Na tien jaar voorbereiding en uitvoering, droeg Provincie Zeeland in december 2022 het beheer en onderhoud van het gebied over aan stichting Het Zeeuwse Landschap. Anita Pijpelink, gedeputeerde van Provincie Zeeland, blikt terug: “Waterdunen laat zien dat het combineren van functies niet de makkelijkste weg is, maar wel het mooiste eindresultaat geeft.”

Luchtfoto van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen. Langs de kust zie je duinen, groene vegetatie, plassen en polders.
Foto: SKy Pictures

Waterdunen combineert natuurontwikkeling, waterveiligheid en recreatie: een unieke combinatie. Dankzij een innovatieve getijdenduiker stroomt tweemaal per dag Westerscheldewater het gebied in- en uit. Daardoor ontstaat getijdennatuur en is het gebied een belangrijke uitvalbasis voor trekvogels als de kluut en strandplevier. Om de kust langs Waterdunen te versterken, is aan de landzijde een nieuw duin aangelegd met een gemiddelde hoogte van 14 meter. Op het gebied van recreatie biedt Waterdunen meerdere wandelpaden en verwelkomt vakantiepark Molecaten komend voorjaar de eerste bezoekers. Zo is het natuurgebied aantrekkelijk voor mens en dier.

Werelden samengebracht

In  de laatste editie van het Waterdunen magazine vertelt de gedeputeerde dat schipperen tussen verschillende belangen en ontwikkelingen onontkoombaar was. “Een recreatieondernemer, een waterschap met een opgave voor kustversterking en waterveiligheid, een natuurorganisatie en twee overheden, ze hadden allemaal aparte doelen. Toch is het gelukt om deze werelden samen te brengen.”

Verder lezen?

Het hele interview met Pijpelink lees je in het Waterdunen magazine van december 2022. Ook vind je meer informatie over het project op de website van Provincie Zeeland.