03 mei 2017

Kennis delen voor langetermijnperspectief natuur

Hoe gaat het met de natuur in het Schelde-estuarium? En hoe moet ze zich ontwikkelen? Een eenduidige koers bepalen voor het erkende Natura 2000-gebied vergt heel wat overleg. Daarom brengt de VNSC onder de noemer ‘Langetermijnperspectief Natuur’ stakeholders samen. De eerste stap was om gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen.

Flipoverpapier met aantekeningen en gele post-its.

Er worden veel inspanningen geleverd om de natuur in het Schelde-estuarium erbovenop te helpen. Toch is de ecologische toestand van dit unieke gebied nog onvoldoende. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten van de jaarlijkse visindex die het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) maakte voor de Zeeschelde: het visbestand doet het matig of zelfs ontoereikend, maar heel af en toe ook goed. Hoe kunnen we de Scheldenatuur nog gerichter beschermen en versterken? En welke toekomst krijgt het Schelde-estuarium als een van de meest natuurlijke estuaria in West-Europa? Om die vragen te beantwoorden, werkt de VNSC samen met de Schelde-stakeholders aan een strategisch langetermijnperspectief voor de natuur in het Schelde-estuarium.

De projectgroep Langetermijnperspectief Natuur (kortweg LTP-N) pakt die uitdaging op. Nederlands projectleider Vincent Klap: “Het ecologische functioneren in het Scheldegebied is complex en er zijn veel betrokken partijen: havenbedrijven, landbouworganisaties, waterbeheerders, natuurorganisaties, overheden… We willen een traject uitstippelen waarin de wensen en verwachtingen van al die partijen ernstig worden genomen.”

Workshops

Alle stakeholders werden begin dit jaar uitgenodigd voor twee workshops. Ytsen Deelstra van adviesbureau Wing, dat het proces begeleidt: “In kleine groepjes hebben ze gediscussieerd over diverse thema’s. Op basis van de discussies stellen we een plan van aanpak op. Omdat dat plan breed gedragen moet worden, zullen we inzetten op joint fact finding: we willen het eens worden over de feiten voordat we conclusies trekken. Met het plan van aanpak zetten we een eerste stap voor het langetermijnperspectief voor de natuur. Het bepalen van eventuele maatregelen maakt geen deel uit van dat plan.”

“Het ecologische functioneren in het Scheldegebied is complex. Daarom wil de VNSC samen met de stakeholders een langetermijnperspectief natuur opstellen.”

Vincent Klap, Provincie Zeeland

Thema’s vastpinnen

“De workshops verliepen erg constructief”, zegt Jannie Dhondt, Vlaams projectleider. “De stakeholders legden vast waarover het langetermijnperspectief precies moet gaan, welk product er zou worden opgeleverd, hoe het proces er zal uitzien en welke natuurthema’s zeker meegenomen moeten worden. Daaruit bleek dat het belang van onderwaterleven, het voedselweb, vogels, het meergeulige karakter van de Westerschelde en de uitdagingen op vlak van troebelheid allemaal een rol zullen spelen.”

Met de informatie uit de workshops stelt de projectgroep nu een plan van aanpak op, waarin ze het inhoudelijke traject uitstippelt en concreet zicht geeft op de planning. Vincent Klap: “We houden alle stakeholders – binnen én buiten de Schelderaad – op de hoogte van dat plan. En natuurlijk blijven we nauw samenwerken voor het vervolgtraject.”