24 september 2020

Diepste punt bouw Nieuwe Sluis Terneuzen bereikt

Het buitenhoofd (het deel van de sluis waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde) heeft zijn diepste punt bereikt. De bodem van dit sluishoofd ligt op 22 meter onder NAP. Het buitenhoofd is inmiddels een droge bouwkuip van zo’n 25 meter diep.

Luchtfoto van de bouwput van de Nieuwe Sluis Terneuzen in september 2020

Op donderdag 24 september waren de stuurgroep Nieuwe Sluis Terneuzen en de projectdirecteuren in de bouwput om het diepste punt van het buitenhoofd te bekijken en te vieren. Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen: “Het bereiken van het diepste punt van de bouw is een hoogtepunt in de bouw van de Nieuwe Sluis. Samen met aannemerscombinatie Sassevaart werken we elke dag vol enthousiasme om deze mooie mijlpalen te halen.”

Veilige en gesloten bouwkuip

Het maken van een droge bouwkuip van het buitenhoofd is dus gelukt. Dat was een hele operatie. Eerst is het buitenhoofd tot -11 meter NAP droog ontgraven. De kuip is vervolgens vol met water gezet om tot -22 meter NAP nat te ontgraven. Vervolgens is er een bodem gemaakt van onderwaterbeton en werd de kuip stap voor stap drooggezet. Daarbij zijn de wanden en de vloer goed in de gaten gehouden.

Onder de bodem van de bouwput wordt nu grondwater weggehaald en in de omgeving teruggebracht. Deze retourbemaling is nodig om de druk op de bouwkuip te verlagen en door het terug te spuiten, blijft in de omgeving het grondwater gelijk. Dat houdt men dan ook nauwlettend in de gaten. Nu er een veilige en gesloten bouwkuip is ontstaan, kunnen de complexe betonwerken die nodig zijn voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersysteem starten. Het binnenhoofd is naar verwachting begin 2021 een droge bouwkuip.