02 augustus 2019

Paling gespot in de Polders van Kruibeke

In mei 2018 schreven we het al: het visbestand in de Polders van Kruibeke is weer op peil. Nu zijn er weer palingen gespot! Een goed teken, want de jonge paling heeft een bedreigde status. Sinds 2007 zijn er daarom Europese regels om de paling beter te beschermen. 

Paling die met zijn kop uit het zand steekt.

Doorgang via visvriendelijke stuw

De jonge paling is aangetroffen in de Barbierbeek in Kruibeke. Het was nog onduidelijk of de visjes hun weg konden vinden naar de Polders van Kruibeke. Maar nu blijkt dat door de visvriendelijke stuw tot aan de Blauwe Gaanweg zijn gezwommen. Een student aan de UGent heeft in het kader van een bachelorproef zestien jonge palingen aangetroffen in de polders van Kruibeke.

Monitoring glasaal

Om de palingstand te kunnen monitoren is het belangrijk dat de aantallen glasalen die Europa intrekken in kaart worden gebracht. Dit wordt in Nederland gedaan door Wageningen Marine Research. Op de onderstaande kaart staan de locaties aangegeven waar jonge glasaal wordt gemonitord.