21 maart 2019

Regels voor veiligheid binnenvaartpassagiersschepen op de Westerschelde

De Westerschelde behoort tot de drukst bevaren rivieren ter wereld en wordt steeds drukker door de stijging in het aantal binnenvaartpassagiersschepen. Deze schepen kunnen last hebben van de golfslag van grotere zeeschepen. Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) stelt een flyer op voor de kapiteins en eigenaren van de binnenvaartpassagiersschepen om hen te wijzen op bijzonderheden en regelgeving om te veiligheid te vergroten.

Haven
Foto: GNB

Binnenvaartpassagiersschepen: een kwetsbare groep

Dagelijks delen vele grote zeeschepen de Westerschelde met de binnenvaart en de pleziervaart. Door eb en vloed kunnen de verschillen in de waterstand vrij groot zijn. Bij laag tij komen er zo tal van zandbanken bloot te liggen. Meer hierover lees je ook in het artikel ‘Baggeren in de nevenvaargeul de Schaar van de Noord’. Daarnaast kunnen er in de Westerschelde soms verraderlijke stromingen voorkomen. Binnenvaartpassagiersschepen vormen een kwetsbare groep door de constructie van het schip en het grote aantal passagiers.

Regels voor verhoogde veiligheid in het gebied

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de verkeerscentrales en de adviseur aan boord (loods) zorgen er samen voor dat de scheepvaart op de Westerschelde vlot en veilig kan verlopen. Daarbij horen specifieke regels voor de binnenvaartpassagiersschepen:

  • kennis van de geldende marifoonprocedures;
  • gebruik van de voertaal Nederlands of Engels;
  • verplichte melding van het aantal opvarenden bij het binnenkomen van het GNB-gebied;
  • varen toegestaan tot de maximale toegelaten golfhoogte van 1,5 meter;
  • varen toegestaan tot een maximale zichtbaarheid van 1000 meter.

Als deze regels niet worden nageleefd, mag een schip niet verder varen en kan het zijn dat er een adviseur aan boord moet komen (loods) op kosten van de eigenaar van het schip.