03 mei 2017

Werkgroep Onderzoek & Monitoring organiseert stakeholderbijeenkomst

Op 21 juni 2017 organiseert de werkgroep Onderzoek & Monitoring haar eerste stakeholderbijeenkomst. Het centrale thema: sedimentbeheer.

Groep mensen zittend aan lang, halfronde tafels.

Vanaf dit jaar nodigt de werkgroep Onderzoek & Monitoring haar stakeholders jaarlijks tweemaal uit voor een stand van zaken over alles wat gerelateerd is aan onderzoek en monitoring.

De eerste stakeholderbijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 juni 2017 om 14 uur in het Oude Stadhuis van Bergen op Zoom en richt zich op de leden van de Schelderaad. Op het programma: resultaten van het onderzoek naar sedimentbeheer. De onderzoekers presenteren de voortgangsrapportage van de projectgroep Flexibel Storten en de onderzoeken die gebruikt worden voor het bepalen van een aangepaste stortstrategie. Die is belangrijk voor de nieuwe vergunningen, die er in 2022 moeten liggen.