09 april 2024

Vlaams Beleidsplan Kustvisie tot eind april in te zien

Van 27 februari tot en met 26 april 2024 is het mogelijk om het ontwerp van het strategisch beleidsplan Kustvisie van de Vlaamse Overheid in te zien én erop te reageren. In het plan staat een voorstel hoe België haar kust kan beschermen tegen overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel. De reacties op het openbaar onderzoek worden gebundeld in een antwoordennota.

De Vlaamse overheid beschrijft Kustvisie als een langetermijnaanpak voor de bescherming van de Vlaamse kust tegen zeespiegelstijging. Met Kustvisie wordt de maatschappelijk meest gewenste strategie bepaald met behulp van veel verschillende betrokken partijen. Dit betekent dat Kustvisie niet alleen mogelijkheden onderzoekt om de Vlaamse kust te beschermen tegen zeespiegelstijging, het bekijkt ook andere kansen. Dit gaat bijvoorbeeld over het creëren van natuurgebieden, grotere stranden en meer recreatiemogelijkheden. Ongeveer 90 stakeholders, zoals bedrijven, verenigingen en havens, zaten met de onderzoekers om tafel om de mogelijkheden te bekijken.

Het Zwin

Eén van de gebieden waar de onderzoekers naar kijken is Het Zwin. Het Zwin ligt aan de monding van de Westerschelde en is een beschermd natuurgebied. Het grootste gedeelte van dit gebied (110 hectare) ligt in België, maar 10 hectare bevindt zich op Nederlands grondgebied. Daarom is dit de plek waar België samenwerkt met de Nederlandse kustbescherming.

Dit gebied vraagt daarom om een grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland. “We zullen samen met Nederland de grensoverschrijdende Zwindijk moeten ophogen om ook daar netjes te kunnen aansluiten op de beschermingsmaatregelen van onze noorderburen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op de website van Kustvisie.

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Ook Nederland ontwikkelt een strategie om de gevolgen van de stijgende zeespiegel te ondervangen. In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging verkennen zij de mogelijkheden om de Nederlandse kust te beschermen. Tijdens het gelijknamig congres op 4 maart deelden Nederland en België hun oplossingen om de zeespiegelstijging de baas te blijven. Nederland kijkt met veel interesse naar de Vlaamse aanpak op lange termijn.

Om het Vlaamse gedeelte van het Schelde-estuarium te beschermen tegen stormen en de zeespiegelstijging, maakt Vlaanderen gebruik van het bestaande Sigmaplan. Met dit plan wil Vlaanderen onder andere het getijgevoelig deel van het Schelde-estuarium tot minstens 60 centimeter zeespiegelstijging beschermen. Lees meer over het Sigmaplan in het Scheldemagazine.

Het is belangrijk dat al deze verschillende veiligheidsplannen op elkaar afgestemd zijn en blijven. De VNSC speelt hierin een cruciale rol en brengt verschillende beheerders blijvend rond de tafel.

Video

Bekijk ook de video over Kustvisie:

Reageren?

Reageren op het ontwerp kan via de website van de Vlaamse overheid.

Bron: Vlaanderen | Kustvisie