11 juli 2023

Veel bezoekers in nieuw natuurgebied in Hedwige-Prosperpolder

Een wandeling over de nieuwe ringdijk of vogels spotten vanaf de panoramaheuvel. Heel wat geïnteresseerden bezochten 11 juni 2023 de open dag van het nieuwe natuurgebied in de Hedwige-Prosperpolder, op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Na vijftien jaar plannen maken, overleggen en voorbereiden zijn de werkzaamheden afgerond en staat de polder weer in verbinding met de Schelde. Dat zorgt voor meer getijdennatuur, verbeterde waterveiligheid en meer recreatiemogelijkheden.

Voor een partytent met vlaggen staat een groep mensen en geparkeerde fietsen. In de achtergrond ligt een dijk en een rij bomen.
Foto: Provincie Zeeland

Panoramaheuvel met uitkijk- en radartoren

Op 11 juni 2023 kon het publiek een kijkje nemen in het nieuwe natuurgebied, waarvan een deel exclusief werd opengesteld. Heel wat nieuwsgierigen kwamen de voormalige polders verkennen of trokken met een gids op excursie. Ook de nieuwe panoramaheuvel lokte de eerste bezoekers. Dat wordt straks dé plek waar bezoekers van Grenspark Groot Saeftinghe, waartoe de Hedwige-Prosperpolder behoort, de getijdennatuur kunnen beleven. Op de heuvel komt een uitkijk- en radartoren met een informatiecentrum, horeca, expositieruimte, slaapplaatsen en een panoramaterras. Naar verwachting start de bouw van de toren later dit jaar.

Waardevolle getijdennatuur

Sinds eind oktober 2022 stroomt er weer Scheldewater in de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en de Prosperpolder aan Vlaamse kant. Waardevolle getijdennatuur met slikken en schorren kan zich nu langzaam ontwikkelen voor een natuurlijkere en veiligere regio. De nieuwe natuur vormt samen met het naastgelegen Verdronken Land van Saeftinghe één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectaren: het groene hart van Grenspark Groot Saefthinge, het grootste getijdengebied van West-Europa.

Een robuust watersysteem

“Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en dus ook het waterpeil op getijgebonden rivieren zoals de Schelde. Met de ontpoldering van de Hedwige-Properpolder legden Vlaanderen en Nederland een belangrijk puzzelstuk om het watersysteem minder kwetsbaar en dus meer robuust en weerbaar te maken”, noemt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Daarnaast krijgt de ontwikkeling van getijdennatuur met geulen, slikken en schorren hier alle kansen. Die natuur levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen, maar tempert ook de kracht van het getij en zorgt zo mee voor een veiligere regio.”

Een heuvel met vlakke top in het landschap. Op de top staat een groep mensen. De lucht is blauw met enkele wolken.
Foto: Provincie Zeeland