08 februari 2023

Terugkeer van eb en vloed in Hedwige-Prospergebied

Het Hedwige-Prospergebied is sinds eind oktober weer verbonden met de Schelde. Een nieuwe video toont in sneltreinvaart de graafwerkzaamheden en de terugkeer van eb en vloed in het gebied. Nu de verbinding is hersteld, ontstaat langzaam nieuwe getijdennatuur. Al kort na het instromen van het Scheldewater lieten heel wat vogels zich zien!

Panoramaheuvel met uitkijktoren

Het is nog even wachten, maar dan kun je het landschap zien vanaf een uitkijktoren. De toren wordt gebouwd op een 28 meter hoge panoramaheuvel in Grenspark Groot Saeftinghe. Deze heuvel wordt naar verwachting midden 2023 opgeleverd, waarna de bouw van de toren volgt. Overigens wordt de panoramaheuvel aangelegd met de aarde die vrijkwam bij het afgraven van de dijken.

Grootste getijdengebied van West-Europa

Het Hedwige-Prospergebied, het Verdronken Land van Saefthinghe en het Sieperdaschor vormen een aangesloten natuurgebied van 4.500 hectaren. Het is het grootste getijdengebied van West-Europa. Kenmerkend zijn de slikken en schorren die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb.