19 juni 2024

Scheldesymposium 2024: de opening  

Op 30 mei organiseerde de VNSC het jaarlijkse Scheldesymposium in Antwerpen. Het overkoepelende thema van dit jaar was ‘uitdagingen’, waar op verschillende manieren invulling aan werd gegeven. Zo ook in de plenaire opening. We blikken terug op de presentaties over het Eems-Dollard-estuarium en het Vlaamse kustbeschermingsplan Kustvisie. Maar we beginnen bij het begin: de openingsvideo over de belangrijkste VNSC-projecten.

In vogelvlucht langs de VNSC-projecten 

Na de aftrap door Ann de Bie werd onderstaande video getoond tijdens de plenaire opening. Met de video werd het thema ‘uitdagingen’ visueel gemaakt. De aanwezigen in de zaal werden in vogelvlucht meegenomen in de belangrijkste VNSC-projecten van afgelopen en komende jaren.  

Eems-Dollard-estuarium  

Omgevingsmanagers Peter van Dijken en Evelien Meinders (provincie Groningen) werken voor het Eems-Dollard-estuarium. Dit is een estuarium in Noord-Nederland, waar de Duitse rivier de Eems uitmondt in de Dollard, die op zijn beurt weer uitmondt in de Waddenzee. Daar is sprake van een disbalans tussen getijdennatuur vanwege sterke vertroebeling van het water. Ook economie en toegankelijkheid zijn belangrijke thema’s. Peter en Evelien leggen uit hoe zij met alle verschillende partijen in het gebied in gesprek gaan om de uitdagingen in het Eems-Dollard-estuarium om te zetten in kansen voor iedereen. 

Kustvisie   

Alexander d’Hooghe (ORG Permanent Modernity) neemt het stokje over en haakt in op het thema ‘uitdagingen’ met de volgende presentatie. Hij vertelt uitgebreid over Kustvisie: het strategisch beleidsplan van de Vlaamse overheid om de Vlaamse kust te beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Hoe wordt deze uitdaging aangepakt? En welke rol hebben stakeholders en de overheid? Alexander vertelt uitgebreid over de vier sleutels om complexe problemen op te lossen: de juiste stakeholders, het juiste proces, de juiste opdrachtgever en het juiste team.

Bekijk ook de terugblik op de break-outsessies