15 september 2017

Samen voor een slim sedimentbeheer

Hoe kunnen we sediment het best beheren? Dat is niet alleen een vraag voor onderzoekers en beleidsmakers. Ook de expertise en de mening van partijen die betrokken zijn bij het Schelde-estuarium moeten aan bod kunnen komen. Daarom nodigde de werkgroep Onderzoek & Monitoring de Schelderaadleden in juni uit voor een gesprek.

In de werkgroep Onderzoek & Monitoring werken verschillende projectgroepen aan onderzoek over uiteenlopende onderwerpen als stortstrategie, kustveiligheid en natuurversterking. Een groot deel van het werk gebeurt achter de schermen: met monitoringcampagnes op het terrein bijvoorbeeld, en met modellenwerk aan de computer. Maar werkgroep en onderzoekers willen met hun onderzoeksvragen, methodes en resultaten naar buiten komen. Omdat alle betrokkenen al bij het begin van het proces kennis uitwisselen, verbeteren de resultaten. De kwaliteit van het onderzoek neemt dus toe.

Debat over de toekomst

“Beleidsmakers, onderzoekers, stakeholders, allemaal willen we een bevaarbare rivier en een bloeiende natuur”, zegt Joost Backx, Nederlands voorzitter van de werkgroep Onderzoek & Monitoring. “Het is niet meer dan logisch dat we samen nadenken over hoe we dat kunnen bereiken. Een slimme sedimentstrategie is cruciaal. Sinds dit jaar besteedt de werkgroep dan ook extra aandacht aan sedimentbeheer. Eind 2021 lopen de huidige vergunningen voor onze stortactiviteiten in de Westerschelde af, en we willen tot een opvolgstrategie komen die minstens even goed is. Daar hebben ook de havenbedrijven, landbouwers, milieu- en natuurorganisaties, overheden en werkgevers baat bij. Daarom betrekken we hen nu al bij ons werk. Op 21 juni nodigden we alle geïnteresseerde leden van de Schelderaad uit om van gedachten te wisselen over onze aanpak, strategie en resultaten.”

Flexibel storten

Op de bijeenkomst in juni gaf Frederik Roose (Departement Mobiliteit en Openbare Werken – MOW) samen met Chantal Martens (MOW) en Tom Maris (Universiteit Antwerpen – UA) tekst en uitleg bij de huidige sedimentstrategie en de uitdagingen voor de toekomst. “Vandaag verspreiden we sediment over de plaatranden, de hoofdgeul en de nevengeulen volgens de methode van flexibel storten”, vertelt hij. “Die aanpak garandeert een vlotte doorgang van het vaarverkeer en werpt vruchten af op ecologisch vlak. We legden de Schelderaadleden uit hoe dat precies in zijn werk gaat en waar we mogelijkheden tot verbetering zien. En we hebben hen gevraagd om hun ervaringen en bekommernissen met ons te delen, zodat we die kunnen meenemen in het vervolgtraject.”

Eind 2021 lopen de huidige vergunningen voor onze stortactiviteiten in de Westerschelde af, en we willen tot een opvolgstrategie komen die minstens even goed is.” – Joost Backx, voorzitter werkgroep Onderzoek & Monitoring

Expertise gebruiken

Het thema raakte een gevoelige snaar bij de stakeholders. Dat bleek uit de geanimeerde discussie na afloop van de presentatie. Frederik Roose: “We kregen onder meer de vraag hoe we willen omgaan met veranderingen in de dynamiek als gevolg van de stortingen. De stakeholders boden bovendien aan om voor onze strategie te putten uit hun expertise. Het is goed dat we dat soort zorgen kennen. We zijn bijvoorbeeld nu al volop bezig met een complexe studie naar de fysische systeemkenmerken. Daarin gaan we onder meer na hoe de morfologie en de ecologie veranderen als de stroomsnelheid of de troebelheid van het water zouden toenemen. Om die studie naar een hoger niveau te tillen, gebruiken we graag de expertise van de stakeholders.”

Pleidooi voor interactie

Een interactieve bijeenkomst met stakeholders werpt zichtbaar vruchten af. Youri Meersschaut, Vlaams voorzitter van de werkgroep Onderzoek & Monitoring: “Zowel voor ons als voor de stakeholders is het een bijzonder nuttige oefening. Daarom willen we bijeenkomsten als deze minstens twee keer per jaar organiseren. Ook andere thema’s kunnen aan bod komen. Tegelijk willen we de stakeholders op de hoogte houden van hoe onze nieuwe sedimentstrategie vordert.”

André van der Niet, secretaris van de Schelderaad, is alvast gewonnen voor het concept. “Het lijkt me nuttig als voor een volgende bijeenkomst de Schelderaadleden ook zelf aangemoedigd worden om hun visie te presenteren. Daarmee zwengelen we de interactie nog meer aan. De ideale manier om tot een gedragen standpunt te komen.”