27 maart 2020

Werkplan 2020 – 2023 Onderzoek en Monitoring Schelde

Dit is het werkplan van het team ‘Onderzoek en Monitoring’ van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie voor de periode 2020-2023. Het werkplan beschrijft welk onderzoek er in de komende jaren wordt uitgevoerd om de hoofdfuncties (veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid) van de Schelde te borgen. Het onderzoek is geordend rondom vier luiken, te weten: ‘Sediment’, ‘Natuur’, ‘Klimaat’ en ‘Monitoring, evaluatie en rapportage’.

Voor ieder van deze luiken geeft het werkplan inzicht in:

  • Aanleiding voor onderzoek
    • Belangrijkste opgaven/vraagstukken;
    • bestaande kennis;
    • kennisleemten;
  • Doelen voor 2023;
  • Doelen, activiteiten en rapportages/onderzoeksresultaten voor 2020.
Ondertitel Werkplan voor 2020 met een doorkijk naar 2023
Auteur Coördinerend team Onderzoek & Monitoring (VNSC)
Trefwoorden onderzoek
Bestanden