01 januari 2008

Wennen aan de Westerschelde

De commissie hoopt met dit advies een aantal mogelijkheden te hebben
geleverd om op korte termijn tot besluitvorming over te kunnen gaan.
Het belang van het natuurherstel in de Westerschelde en de inwoners
van Zeeland is hier in hoge mate mee gediend.

Ondertitel Advies commissie natuurherstel Westerschelde; Alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder.

Idem bijlagenrapport.

Auteur Ed Nijpels, voorzitter Commissie Natuurherstel Westerschelde
Nummer SL-425
Fysieke vindplaats pdf
Bestanden