01 januari 2007

Voortgangsrapportage natuurcompensatieprogramma Westerschelde 2007 aan de Europese commissie + bijbehorende projectenkaart

Op verzoek van de Europese Commissie wordt zij aan het einde van het kalenderjaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in de uitvoering van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde.
Dit programma is gerelateerd aan de tweede verruiming van de Westerschelde, volgens een verdrag uit 1995. In 2006 heeft de eerste rapportage in dit verband plaatsgevonden.

Nummer SL-384 pdf
Fysieke vindplaats pdf
Trefwoorden natuur natuurcompensatie programma voortgangsrapportage
Bestanden