01 februari 2002

Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyses Schelde-estuarium

Reeds voordat ProSes tot stand was gekomen heeft een werkgroep zich gebogen over de vraag of er verschillen in methoden en uitgangspunten in Vlaanderen en Nederland bij het uitvoeren.

Reeds voordat ProSes tot stand was gekomen heeft een werkgroep zich gebogen over de vraag of er verschillen in methoden en uitgangspunten in Vlaanderen en Nederland bij het uitvoeren.