01 januari 2001

Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium + Persmededeling van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 inzake Langetermijnvisie Schelde-estuarium

Auteur Vlaams Parlement: dhr. J. Van Aperen, dhr. J. Loones, dhr. J. Malcorps, dhr. R. Voorhamme en mw. W. Demeester-De Meyer
Nummer SL-331 + SL-331A