11 juli 2018

Verkenning vraagstukken zoetwater in het Schelde estuarium

De behoefte van de projectgroep is om beter zicht te krijgen in huidige en mogelijk toekomstig relevante zoetwatervraagstukken op het regionale niveau (Schelde estuarium en de daarin gelegen deelgebieden), die in een volgende fase op het bestuurlijk niveau en binnen het mandaat van de VNSC opgepakt zouden kunnen worden.

Auteur Bart Pannemans
Uitgever International Marine & Dredging Consultants
In opdracht van VNSC
Bestanden