01 februari 2008

Toetsingsadvies Milieueffectrapport

Op verzoek van het Bevoegd Gezag heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage een onafhankelijk oordeel gegeven over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en de neerslag hiervan in het Milieueffectrapport. In haar toetsingsadvies worden de bevinden hiervan weergegeven.

Op verzoek van het Bevoegd Gezag heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage een onafhankelijk oordeel gegeven over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en de neerslag hiervan in het Milieueffectrapport. In haar toetsingsadvies worden de bevinden hiervan weergegeven.

Op verzoek van de Commissie hebben de initiatiefnemers samen met het onderzoeksconsortium antwoord gegeven op enkele vragen.