16 juli 2018

T2015-rapportage Schelde-estuarium: samenvatting

Voor u ligt de samenvatting van de eerste daadwerkelijke evaluatie: T2015. Deze analyseert de ontwikkelingen sinds 2009 en vergelijkt die met de T2009, om de toestand en het functioneren van het Schelde-estuarium in 2015 te beschrijven.

In opdracht van VNSC
Bestanden