16 juli 2018

T2015-rapportage Schelde-estuarium: evaluatierapport

Voor u ligt de eerste daadwerkelijke evaluatie: T2015. Deze analyseert de ontwikkelingen sinds 2009 en vergelijkt die met de T2009, om de toestand en het functioneren van het Scheldeestuarium in 2015 te beschrijven. In een aparte samenvatting zijn de conclusies van de T2015-rapportage Schelde-estuarium kort beschreven.

Auteur HKV, Bureau Waardenburg, Antea
In opdracht van VNSC
Bestanden