01 april 2019

Systeemanalyse natuur Schelde-estuarium

Deze systeemanalyse geeft een beschrijving van hoe de natuur in het Schelde-estuarium ervoor staat en welke trends zich voordoen. De analyse is het resultaat van joint fact finding: een gezamenlijk feitenonderzoek door de Vlaamse-Nederlandse Scheldecommissie, wetenschappers en een groot aantal stakeholders die zich op verschillende manieren betrokken voelen bij de natuur rond het estuarium.

Ondertitel GEZAMENLIJK FEITENONDERZOEK VAN STAKEHOLDERS, DESKUNDIGEN EN DE VLAAMS-NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE
Uitgever VNSC
In opdracht van Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)
Trefwoorden natuur, langetermijnperspectief natuur
Bestanden