24 september 2018

Syntheserapport ‘Ecologische validatie plaatrandstortingen’

Op het vlak van effectmonitoring zijn bij de uitwerking van flexibel storten al serieuze inspanningen geleverd om te kijken naar de veranderlijkheid van het systeem als gevolg van de stortingen. Echter, de conclusies die uit deze morfologische studies voortvloeien, kunnen geen antwoord leveren op vragen over enerzijds de ecologische waarde van verschillende typen ecologische zones en anderzijds hoe plaatrandstortingen daartoe bijdragen. Dit rapport richt zich op deze kennisleemten en is daarom te beschouwen als een ecologische validatie van de plaatrandstortingen.

Auteur eCOAST
Uitgever eCOAST
Trefwoorden sediment, plaatrandstortingen, onderzoek
Thema scheepvaart-economie
Bestanden