01 februari 2004

Studie naar de directe baten van de verruiming van de Westerschelde: een logistieke benadering

Een belangrijk element in de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse Toegankelijkheid is het bepalen van de baten van de verruiming van de Westerschelde.

Als input hiervoor is door prof.dr. Alain Verbeke van het European Centre for Strategic Analysis, met medewerking van prof.dr. Theo Notteboom van het Institute of Transport and Maritime Management Antwerp, een studie uitgevoerd naar de directe baten van deze verruiming. De berekeningen in de studie leiden tot de conclusie dat de verruiming van de vaarweg van de Westerschelde aanzienlijke baten oplevert. Het gaat zowel om bijkomende inkomsten voor het havenbedrijf van Antwerpen en tijdsbesparingen die door de reders en de gebruikers worden gerealiseerd, alsook om besparingen die voortvloeien uit een daling van de veiligheidsvoorraden bij verladers en ontvangers van de goederen. Niet alle mogelijke baten zijn in de studie meegenomen, en de kosten evenmin, zodat geen oordeel over de maatschappelijke rentabiliteit van de investering kan worden geveld.