01 september 2004

Strategische Milieueffectrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, hoofdrapport

De Strategische Milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium omvat de effectbeoordeling van de mogelijke gevolgen van de maatregelen en projecten die gericht zijn op het garanderen en verbeteren van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid van de Schelde-havens voor zeeschepen en de natuurlijkheid van het estuarium worden onderzocht.

De Strategische Milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium omvat de effectbeoordeling van de mogelijke gevolgen van de maatregelen en projecten die gericht zijn op het garanderen en verbeteren van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid van de Schelde-havens voor zeeschepen en de natuurlijkheid van het estuarium worden onderzocht. Voor de veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen wordt verwezen naar het Vlaamse plan-MER van het geactualiseerde Sigmaplan. Dit plan-MER volgt een afzonderlijke Vlaamse m.e.r.-procedure en is gericht op de veiligheidsprojecten en -maatregelen op Vlaams grondgebied.

Voor meer gedetailleerde informatie over de onderzoeksresultaten kunt u de deelrapporten morfologie, water, natuur, monumenten en landschappen, lucht, geluid, gebruikswaarde gebied en woon- en leefmilieu raadplegen.