01 maart 2003

Strategische milieueffectrapportage (consultatiedocument)

Op welke vragen kan het strategische milieueffectenrapport (SMER) antwoorden geven en voor welke elementen uit de Langetermijnvisie Schelde-estuarium kan een SMER zinvol worden toegepast?

ProSes zoekt antwoord op deze vragen in het ‘Consultatiedocument strategische milieueffectrapportage’. Het document is met de bij ProSes betrokken actoren besproken om tot een goede afbakening van de werkzaamheden te komen. De reacties zijn gepresenteerd in de ‘Reactienotitie; wikken en wegen: vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA’.