01 juni 2004

Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota woon- en leefmilieu

De deelnota woon- en leefmilieu omvat de effectbepaling van de maatregelen en projecten voor toegankelijkheid, veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid. De huidige situatie wordt daarbij geƫvalueerd ten opzichte van de voorgestelde maatregelen.

De effectbeoordeling behandelt hierbij de effecten van de geluids- en luchtemissies, de wijzigingen in de waterkwaliteit, de conclusies van het deelrapport externe veiligheid gereflecteerd op de mens, en de gezondheidsaspecten van de maatregelen en projecten op de bevolking en recreanten in het studiegebied.