01 juni 2004

Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota monumenten en landschappen

De deelnota monumenten en landschappen omvat de effectbepaling van de voorbeeldprojecten natuur op het landschap en de monumenten.

De deelnota monumenten en landschappen omvat de effectbepaling van de voorbeeldprojecten natuur op het landschap en de monumenten. De huidige situatie van het landschap wordt daarbij geƫvalueerd ten opzichte van de voorgestelde inrichting. De effectbeoordeling behandelt de landschappelijke structuur, de openheid, de oriƫntatie, de belevings- en aardkundige waarde en de cultuurhistorische waarde.