01 juni 2004

Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota lucht

De deelnota lucht omvat de effectbepaling van de projectgebonden emissies van alle op het project van toepassing zijnde transportmodi (containerscheepvaart, rail- en wegverkeer en binnenvaart) naar het milieucompartiment lucht.

De deelnota lucht omvat de effectbepaling van de projectgebonden emissies van alle op het project van toepassing zijnde transportmodi (containerscheepvaart, rail- en wegverkeer en binnenvaart) naar het milieucompartiment lucht. Voor de bepaling van het aantal schepen, rail- en wegverkeer werden de toegeleverde cijfers vanuit de maatschappelijke kosten baten analyse gebruikt (MKBA). De keuze van de alternatieven werd eveneens in onderling overleg met de MKBA gekozen en stemt overeen met de MKBA-alternatieven.