01 juni 2004

Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota geluid

De deelnota geluid omvat de effectbepaling van de projectgebonden emissies van de op het project van toepassing zijnde transportmodi (containerscheepvaart, rail- en wegverkeer en binnenvaart) naar het milieucompartiment geluid.

De deelnota geluid omvat de effectbepaling van de projectgebonden emissies van de op het project van toepassing zijnde transportmodi (containerscheepvaart, rail- en wegverkeer en binnenvaart) naar het milieucompartiment geluid. Voor de bepaling van het aantal schepen, rail- en wegverkeer werden de toegeleverde cijfers vanuit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gebruikt. De keuze van de alternatieven werd eveneens in onderling overleg met de MKBA gekozen en stemt overeen met de MKBA-alternatieven. Bij het lezen van de deelnota dient wel rekening te worden gehouden met de onzekerheidsmarge betreffende de bronvermogens van de schepen.