01 juni 2004

Strategisch MER Ontwikkelingsschets 2010, deelnota gebruikswaarde gebied

De deelnota gebruikswaarde gebied omvat de effectbepaling van de maatregelen en projecten voor toegankelijkheid, veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid.

De deelnota gebruikswaarde gebied omvat de effectbepaling van de maatregelen en projecten voor toegankelijkheid, veiligheid tegen overstromingen en natuurlijkheid. De huidige situatie worden daarbij geƫvalueerd ten opzichte van de voorgestelde maatregelen. De effectbeoordeling behandelt hierbij de mobiliteitsaspecten (waaronder de verkeersleefbaarheid, de bereikbaarheid, de efficiƫntere modale verdeling) en de ruimtelijke aspecten (waaronder de wijzigingen van bestaande woon-, leef- en bedrijfsfuncties, de wijzigingen in het bodemgebruik, de verstoring van het functioneel weefsel).