08 maart 2006

Startnotitie/kennisgeving verruiming vaargeul

Startnotitie/Kennisgeving verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Op 8 maart 2006 publiceerden Rijkswaterstaat Zeeland en de Administratie Waterwegen en Zeewezen de Startnotitie/Kennisgeving voor het project Verruiming Vaargeul.

Startnotitie/Kennisgeving verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde
Op 8 maart 2006 publiceerden Rijkswaterstaat Zeeland en de Administratie Waterwegen en Zeewezen de Startnotitie/Kennisgeving voor het project Verruiming Vaargeul. De Startnotitie/Kennisgeving geeft aan welke zaken er op welke manier worden onderzocht voor het milieueffectrapport (MER). Het is de eerste stap van de voorbereiding voor de uitvoering.