01 januari 1997

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: 258

Wet van 18 juni 1997, houdende bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde).

Auteur 's-Gravenhage
Nummer SL-873 003
Trefwoorden westerschelde baggerwerken baggerspecie vaargeulen vlaanderen vergunningen beleid