02 juni 2016

Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde – Deelrapport 8

De studie “Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde” werd in het kader van de Agenda voor de Toekomst uitgevoerd door het Waterbouwkundig laboratorium in samenwerking met Antea Group, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek en de Universiteit Antwerpen. Binnen deze studie werd onderzoek uitgevoerd om invulling te geven aan de toekomstige stortstrategie in de Beneden-Zeeschelde. Uitgaande van de huidige strategie binnen de vigerende stortvergunningen, werd naar een optimalisatie gezocht die rekening houdt met de uitdagingen die geïdentificeerd werden binnen de Agenda voor de Toekomst. Het onderzoek geeft aan dat een aantal alternatieve locaties mogelijk zijn om een deel van de onderhoudsbaggerspecie terug te storten en die zo een potentieel positieve bijdrage leveren aan de vooropgestelde doelstellingen. Voor de slibrijke specie wordt het terugstorten ter hoogte van de Ketelputten als potentieel positief geïdentificeerd, terwijl het terugstorten van zandige specie ter hoogte van de Parelputten als potentieel positief geïdentificeerd. In voorliggend rapport worden de belangrijkste resultaten van de studie samengevat.

Ondertitel Samenvatting
Auteur Plancke, Y.;Van Braeckel, A.;Cox, T.;Verwaest, T.;Mostaert, F
Uitgever Waterbouwkundig Laboratorium, Antea Group, INBO en Universiteit Antwerpen
In opdracht van Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Bestanden