02 juni 2016

Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde – Deelrapport 7

Dit rapport beschrijft de resultaten van de ecologische doorvertaling van een reeks spreidingscenario’s inzake het terugstorten van zanderige specie. In beperkte mate wordt ook ingegaan op de te verwachten sedimentatie op slikken en schorren na slibstorten in de Ketelputten. Er werden scenario’s onderzocht met terugstorten in diepe putten in de vaargeul en met terugstorten in de nevengeul.

Ondertitel Ecologische effect inschatting van de verschillende zandstortscenario's.
Auteur Alexander Van Braeckel, Gunther Van Ryckegem en Erika Van Den Bergh
Uitgever Instituut Natuur & Bosonderzoek
Thema natuur
Bestanden