02 juni 2016

Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde – Deelrapport 6

Ten behoeve van een nieuwe vergunning voor de werken in de Beneden-Zeeschelde dient onderzocht te worden hoe deze stortstrategie zo optimaal mogelijk ingevuld kan worden, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals zandwinstrategie, aanleg Oosterweeltunnel, risico op regime shift naar hyptertroebelheid, en de ecologische impact. Voorliggend deelrapport beschrijft de resultaten van de doorrekening van de impact op primaire productie van verschillende scenario’s voor het terugstorten van slibrijke specie. Het vertrekpunt van deze studie is de gesimuleerde impact van de verschillende scenario’s op de concentratie gesuspendeerd materiaal (SPM), uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium (Coen et al, 2015b).

Ondertitel Effecten op primaire productie van verschillende scenario's voor het terugstorten van slib
Auteur dr. ir. Tom Cox, prof. dr. Patrick Meire
Uitgever Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer
Bestanden