02 juni 2016

Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde – Deelrapport 4

Om de toegankelijkheid naar de Scheldehavens te kunnen garanderen dienen quasi continu onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd te worden. Om deze werken uit te voeren zijn vergunningen nodig. Voor het Vlaamse deel van het estuarium, de Beneden-Zeeschelde, lopen de huidige onderhoudsvergunningen nog tot december 2017. Ten behoeve van een nieuwe vergunning (mogelijks een zogeheten omgevingsvergunning) dient er onderzoek te gebeuren om de stortstrategie zo optimaal mogelijk in te vullen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals zandwinstrategie, aanleg
Oosterweeltunnel en risico op regime shift. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de scenarioberekeningen inzake het terugstorten van zanderige specie. Deze zullen worden gebruikt om uiteindelijk tot de optimale invulling te komen van de toekomstige stortstrategie in de Beneden-Zeeschelde.

Ondertitel Zandscenario’s
Auteur Vos, G.; Meire, D.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F
Uitgever Waterbouwkundig Laboratorium
In opdracht van Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Bestanden