02 juni 2016

Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde – Deelrapport 2

Om de toegankelijkheid naar de Scheldehavens te kunnen garanderen dienen quasi continu onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd te worden. Om deze werken uit te voeren zijn vergunningen nodig. Voor het Vlaamse deel van het estuarium, de Beneden-Zeeschelde, lopen de huidige onderhoudsvergunningen nog tot december 2017. Ten behoeve van een nieuwe vergunning (mogelijks een zogeheten omgevingsvergunning) dient er onderzoek te gebeuren om de stortstrategie zo optimaal mogelijk in te vullen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals zandwinstrategie, aanleg
Oosterweeltunnel en risico op regime shift. Voorliggend rapport bespreekt de modelopzet, gevoeligheidsanalyse en validatie van een 2D-model met zandtransportmodellering ten behoeve van scenarioberekeningen voor het terugstorten van sediment in de Beneden-Zeeschelde.

Ondertitel Opzet en validatie zandmodel
Auteur Vos, G.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F.
Uitgever Departement Mobiliteit & Openbare Werken
Bestanden