01 januari 2002

Scheldeverdrag Accord international sur l’Escaut

Officiële verdragtekst van het Nieuw Scheldeverdrag dat op 3 december 2002 te Gent is ondertekend.

Nummer SL-122
Te leen ja
Fysieke vindplaats idem ex. in archief: regelingen/verdragen
Bestanden