01 augustus 2004

Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde; Bulksector

Dit rapport van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat omvat de kwantificering van de directe scheepvaartbaten van de verruiming van de Schelde voor de bulksector.

Dit rapport van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat omvat de kwantificering van de directe scheepvaartbaten van de verruiming van de Schelde voor de bulksector. De baten hebben betrekking op de schepen die de haven van Antwerpen aandoen. De resultaten van deze studie zijn meegenomen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse van de verruiming van de vaarweg van de Schelde, die is uitgevoerd door het CPB.