01 februari 2019

Roadmap VNSC (2019)

De roadmap is een instrument van de Agenda voor de Toekomst. Zoals de naam al aangeeft beschrijft de Agenda voor de Toekomst de uitdagingen van de VNSC voor de toekomst (lange termijn). De roadmap is daarbij het kompas voor de komende 4 jaar (middellange termijn). Naast de roadmap zijn er nog andere projecten en activiteiten vanuit de VNSC, zoals: Nieuwe Sluis Terneuzen en OS2010. Deze projecten vallen niet rechtstreeks onder de roadmap en zullen niet systematisch meegenomen worden in het kader van de roadmap. Uiteraard communiceren VNSC en Schelderaad wel over de voortgang ervan, maar dan los van de roadmap.

De roadmap omvat de volgende inhoudelijke onderdelen:

  • A. Het opstellen van een Langetermijnperspectief voor Natuur (LTP-N) en Toegankelijkheid (LTP-T)
  • B. Een onderzoeksprogramma met het oog op de uitdaging van de toekomst voor het beleid en beheer van het estuarium.
  • C. Monitoring en evaluatie van de toestand van het Schelde-estuarium
Ondertitel Roadmap VNSC 2019 - 2023
Auteur Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie
Trefwoorden roadmap, beleid en beheer, onderzoek
Bestanden