01 mei 2004

Richtlijnen Strategisch milieueffectenrapport Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Voor de onderbouwing van de besluitvorming over de Ontwikkelingsschets wordt onder andere een strategisch milieueffectenrapport (S-MER of plan-MER) opgesteld.

Over de Richtlijnen voor de inhoud van het S-MER heeft een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Commissie (‘Schelde m.e.r.-commissie’) advies gegeven aan het bevoegde gezag, te weten de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in Nederland en de Cel Mer (AMINAL, afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid) in Vlaanderen. Zij hebben de Richtlijnen voor de inhoud en werkwijze van het S-MER begin mei vastgesteld. Deze vastgestelde Richtlijnen dienen nageleefd te worden bij het opstellen van het S-MER. In dit document zijn de vaststellingsbrieven van het bevoegde gezag gebundeld met het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage.