01 juni 2004

QRA Toekomstig Transport Gevaarlijke Stoffen (Wester) Schelde

Het rapport onderzoekt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en volgens een door alle partijen aanvaarde methode wat de invloed van een verruiming van de vaargeul op de externe veiligheid (veiligheid van gevaarlijke ladingen) is.

Het rapport onderzoekt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en volgens een door alle partijen aanvaarde methode wat de invloed van een verruiming van de vaargeul op de externe veiligheid (veiligheid van gevaarlijke ladingen) is. Deze invloed blijkt klein te zijn en staat in de schaduw van de invloed van de economische groei. Deze laatste moet zeer sterk zijn om normoverschrijdingen te bewerkstelligen.

Bestanden