09 april 2007

Probleemanalyse Kanaalzone Gent-Terneuzen

auteur: projectgroep KGT2008

Alvorens diverse oplossingsrichtingen in overweging te kunnen nemen, was het noodzakelijk de probleemstelling(en) in de Kanaalzone Gent-Terneuzen helder in kaart te brengen middels een probleemanalyse. De nota probleemanalyse is gebaseerd op onderzoek dat van oktober 2006 tot maart 2007 is uitgevoerd. De probleemanalyse vormt de basis voor het verdere onderzoek ten behoeve van de internationale verkenning: nl. “Verkenning maritieme toegankelijkheid Kanaalzone Gent-Terneuzen, in het licht van de logistieke potentie van deze kanaalzone.”

De nota probleemanalyse bevat ook een bijlage “Inventarisatie milieuaspecten en externe veiligheid”

Het Stakeholders Advies Forum (SAF) gaf in maart 2007 een positief