01 oktober 2006

Plan van Aanpak vergunningen

Het plan van aanpak beschrijft een juridisch draaiboek voor de derde verdieping van de Westerschelde, inclusief het onderhoud.

Het plan van aanpak beschrijft een juridisch draaiboek voor de derde verdieping van de Westerschelde, inclusief het onderhoud. In vervolg op eerder onderzoek is opdracht gegeven een concept op te stellen voor een vergunningaanvraag Wvo op te stellen voor de voorgenomen flexibele stortstrategie.

Dit is de voorbereiding voor kwalitatief goede, handhaafbare en houdbare vergunningen voor de diverse baggerwerkzaamheden in de Westerschelde (verdiepings- en onderhoudsactiviteiten).