12 oktober 2007

Passende Beoordeling

De Passende Beoordeling beschrijft de gevolgen van de verruiming van de vaargeul op de natuur voor de volgende Natura 2000-gebieden: Westerschelde en Saeftinge; Schelde- en Durme-estuarium; Durme en Middenloop van de Schelde; schorren en polders van de Beneden-Schelde; Kuifeend en Blokkersdijk.

De Passende Beoordeling beschrijft de gevolgen van de verruiming van de vaargeul op de natuur voor de volgende Natura 2000-gebieden: Westerschelde en Saeftinge; Schelde- en Durme-estuarium; Durme en Middenloop van de Schelde; schorren en polders van de Beneden-Schelde; Kuifeend en Blokkersdijk.