01 januari 2008

Op weg naar verbetering

Het doel van de brochure is om de belangstellenden een goed beeld te geven van de betekenis van de Kaderrichtlijn Water en te laten zien welke maatregelen voor de KRW worden uitgevoerd en waarom voor die maatregelen gekozen is.

Ondertitel De Kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied
Auteur Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde
Nummer SL-435
Fysieke vindplaats idem pdf op de site bij dossier KRW
Bestanden