20 november 2009

Ontwikkelingsvisie linieland van waas en hulst – eindrapport

Naar aanleiding van onderzoeken naar veiligheid tegen verstromingen, verbetering van de maritieme toegankelijkheid en ontwikkeling van de aanwezige natuur in het Schelde-estuarium, is in maart 2005 de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium vastgesteld. In deze ontwikkelingsschets zijn door de Vlaamse en Nederlandse regering besluiten genomen die de aanleiding vormen voor een 26-tal projecten in het Schelde-estuarium. Een van deze projecten, project 26, betreft de ontwikkeling van een “Integraal plan Beveren – Hulst”, hetgeen geresulteerd heeft in voorliggende studie. Deze studie betreft echter ook het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene.