01 maart 2005

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Tussen nu en 2010 wordt het Schelde-estuarium veiliger, toegankelijker en natuurlijker. Dat is de essentie van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. De regeringen van Vlaanderen en Nederland leggen in deze Ontwikkelingsschets op voorstel van de verantwoordelijke bewindslieden de besluiten vast over de stappen die zij tussen nu en 2010 willen nemen om de overeengekomen ambities voor het gebied te verwezenlijken.

Tussen nu en 2010 wordt het Schelde-estuarium veiliger, toegankelijker en natuurlijker. Dat is de essentie van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. De regeringen van Vlaanderen en Nederland leggen in deze Ontwikkelingsschets op voorstel van de verantwoordelijke bewindslieden de besluiten vast over de stappen die zij tussen nu en 2010 willen nemen om de overeengekomen ambities voor het gebied te verwezenlijken.

De Ontwikkelingsschets is gebaseerd op het streefbeeld voor het jaar 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. In de Ontwikkelingsschets worden concrete projecten benoemd om het Schelde-estuarium beter te beveiligen tegen overstromingen, om de haven van Antwerpen vlot en veilig bereikbaar te maken en ook in de toekomst te houden en om de natuur in het estuarium meer en nieuwe kansen te geven.

De bewindslieden presenteren de Ontwikkelingsschets als wilsovereenkomst tussen beide regeringen over het nut en de noodzaak van de projecten en de maatregelen. De regeringen zullen zich inspannen om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Daarom wordt de Ontwikkelingsschets voorgelegd aan de beide parlementen. In de periode daarna worden de benodigde vervolgprocedures en de daadwerkelijke uitvoering ter hand genomen.