01 januari 2005

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en samenvatting

De Ontwikkelingsschets bevat het pakket besluiten van de Vlaamse en Nederlandse regering over de projecten en maatregelen, die een oplossing moeten bieden voor geconstateerde problemen op het gebied van veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium. De Ontwikkelingsschets is gebaseerd op het streefbeeld voor het jaar 2030 van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium, die in 2001 is uitgebracht.

Auteur ProSes
Nummer SL-158
Te leen ja