01 januari 2004

Ontwikkeling Marktaandeelmodel Containersector

Een belangrijk element in de Maatschappelijke Kosten-batenanalyse Toegankelijkheid is het hebben van inzicht in de factoren die bepalen waarom ladingsstromen via bepaalde havens lopen.

Belangrijke grootheden in dit opzicht zijn de bereikbaarheid van en naar zee, van en naar de regio’s in het achterland van een haven, en de kosten daarvan.

Een goed inzicht in de bepalende factoren is van belang om de toekomstige verdeling van ladingsstromen over havens, de marktaandelen, bij veranderende omstandigheden te kunnen ramen. De economische wetenschap heeft econometrische modellen voortgebracht die de marktaandelen van havens verklaren.

Ten behoeve van ProSes heeft Ecorys Research and Consulting, in samenwerking met Prof.dr.Cathy Macharis van de Vrije Universiteit Brussel en dr. Elvira Haezendonck van de Universiteit Antwerpen, een marktaandelenmodel voor de containermarkt in de Hamburg-Le Havre-range operationeel gemaakt. Dit model zal door het Centraal Planbureau (CPB) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek worden gebruikt om de toekomstige marktaandelen te ramen alsmede de baten van verruiming.